Nişantaşı, Teşvikiye Sezai Selek Sokak Hak Apt. No:21/1, 34365 Şişli/İstanbul

—Uyku sorunu hastalıklarda bulgu olarak görülür çoçuk, erişkin ve yaşlılarda uyku sorunu yaygındır.

Uyku Bozukluklukları

Çok az uyuma ya da uyuyamama
Aşırı uyuma
Gece uykusunda davranış bozuklukları (kalkıp yürüme, konuşma, yemek yeme)
Uykuda solunum durması hastalığı
Az uyuma ya da uyuyamama

Uykuya dalma, sürdürme ve sonlandırmada güçlük çekilmesi ve bireylerin yeterli bir süre ve zaman diliminde uyuyamadığı için dinlenememesi ve güne hazır olmaması.

Aşırı Uyuma

Günlük yaşamın sürdürülmesini etkileyen, gece yeterince uyunmasına karşın, gündüzleri uyuma gereksinimi ile kendini belli eden bir sorundur.

Aşırı Uyuma Bulguları

—Uzamış uyku epizotları
—Tekrarlayan uyku atakları
—Gündüz aşırı uykulu olma
—Her yerde uykuya dalma eğiliminde olma
—Kolaylıkla uykuya dalma
Solunumla Uyku Bozuklukları İlişkisi

Uyku sırasında solunumla ilişkili bozukluklar Uykuda solunum durması :10 sn yada fazla süren, solunumun durması ile karakterize bir bozukluktur.

Hareket ile Uyku Bozuklukları İlişkisi

Uyku sırasında ortaya çıkan periodik, yineliyici özellikle alt ekstiremitelerde istemsiz hareketlerdir. Uykuda kısa süreli uyanıklıklara neden olur.

Huzursuz Bacak Sendromu

Uyku sırasında, genellikle ayaklarda belirgin olmak üzere uyuşma, karıncalanma vb. hislerin olduğu, bazen ağrı ve sıçramalarla karakterize bir hastalıktır.

Sirkadiyen Ritim Bozukluğu

Jet Lag Tipi
Batı ya da doğuya uçarken yaşanan saat uyumsuzluğu sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Batıya doğru uçarken biyolojik saatin ayarı daha kısa sürer (batı için ayar 4 gün, doğu için 9 gündür); kuzey-güney uçuşlarında değişmez (aynı meridyendedir).

PARASOMNİLER

Uykuda, uyku dönemi ile eş zamanlı davranış ve fizyolojik alanlarda değişmeler/bozulmalar olması

1.Kabus bozukluğu

2.Uyku terörü

3.Uyurgezerlik (somnambulizm)

Kabus bozukluğu

3-5 yaşlarında sıktır, dış uyaran olmaksızın uyanmaya yol açan, korkutucu rüyalarla karakterize durum. Birey korkuyla uyanır, rüya rüyayı hatırlar, sonra yine uykuya dalar

Uyku terörü

Uykunun ilk saatlerinde, yavaş dalga uykusu sırasında ortaya çıkan, çığlık atma ve ağlamanın eşlik ettiği, yoğun korku ile birlikte otonomik ve davranışsal değişikliklerle belirli bir bozukluk

Uyurgezerlik

Yavaş dalga uykusu sırasında ortaya çıkan, ani motor aktivite ile kendini gösteren bir bozukluktur. Uykunun ilk saatlerinde oluşur, yaklaşık 10 dk. süren, bu sırada kişinin uyandırılmasının güç olduğu ve amnezinin(hatırlamama) eşlik ettiği bir tablo.

Uyku Bozuklarının Tedavisi

1. Uyku Hijyeni
2. Uyku Bozan Nedenlerin Giderilmesi
3. Uyku Bozukluklarının Fiziksel Tedavisi
4. Psikoterapi
5. İlaç Tedavisi

1. Uyku hijyeni

Bireylerin belirgin ruhsal ya da organik bir bozukluğunun olmadığı durumlarda uyulması gereken durumlar.

Uyku Hijyeni Alişkanliği Edindirmek

Sabahları uyanınca hemen yataktan çıkılması gerektiği söylenir
Egzersizleri (sabah ya da öğleden sonra yapılmalı) akşam yatma zamanından 2 saat önce yapmaktan kaçınmalı
Uyku-uyanıklık siklusu bozulmamalı (hafta sonu-tatillerde uykusuz kalınmamalı)
Yatak odası; uyuma dışında aktiviteler için kullanılmamalı (TV izleme, atıştırma vb)
Uyumak için gevşeme tekniklerinin kullanılması, kaygı verici düşüncelerden uzak durma
Kafein ve alkol alınımının sınırlandırılması
Çevrede uykuyu engelleyici durumların belirlenmesi (ısı-ışık-ses vb)
Uyumaya yardımcı malzemelerin (kulak tıkacı, göz bandı) kullanılmalı
Uyumadan önce (3 saat önce) ağır yemek yemekden kaçınma
Uyumak için kendini zorlamama
Gündüz uyumamak
Uyku Hijyeni Girişimler ve Değerlendirmeler

Uyku hijyeni alışkanlıklarına uygun girişimler uygulanmalıdır
Uygulamanın arkasından hemşire değerlendirme yaparak amacına ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmelidir
Ör; odanın ışığını kapattıktan sonra bireyin uyuyup uyumadığı kontrol edilmeli, bireyinde bir önceki günle ilgili uyku durumunu değerlendirilmesi istenir.
2. Uykuyu bozan nedenlerin giderilmesi

Uykuyu bozan primer hastalıklar tedavi edilmeli, uykuyu bozan çevresel faktörlerin etkisi ortadan kaldırılmalıdır.

3. Uyku Bozukluklarının Fiziksel Tedavisi

Masaj, gevşeme teknikleri gibi tamamlayıcı terapiler, hidro ve termoterapi; ör; sıcak ayak banyoları

4. Farmakolojik (İlaç) Uyku Bozuklukları Tedavisi

Uyumayı sağlayan ilaçların kullanılmasıdır.
Düşük dozlarda ve kısa süreli kullanılmalı
5. Psikoterapi

Uzmandan yardım alınarak çözülür.

Call Now Button