Nişantaşı, Teşvikiye Sezai Selek Sokak Hak Apt. No:21/1, 34365 Şişli/İstanbul

EEG ile beynin elektriksel aktivitesi değerlendirilir.

EEG’ile merkezi sinir sistemi incelenir.

Saçlı deriye elektrotlar yerleştirilir.

Beyinde oluşan elektriksel aktivite bu elektrotlar aracılığı ile kaydedilir.

Ağrısız bir yöntemdir.

EEG İşlemi Nasıl Yapılır

Uygulama sırasında saçlı deriye elektrotlar yerleştirilir. Elektrot yerleştirilmesinde uluslar arası sistem (10-20) sistemi kullanılır.
Bu elektrotlar yardımı ile saçlı deriden alınan sinyaller cihaza ulaştırılır ve bilgisayara kaydedilir.
EEG cihazı EKG incelemesinde olduğu gibi beyinden gelen sinyalleri kaydeden bir cihazdır.

Eeg Hangi Durumlarda Yapılır?

1. Nörolojik hastalıkların tanısı ve hastalık süreçlerinin izlenmesi

Sara (epilepsi) hastalığı
Epilepsi ile Non-epileptik olayların ayırıcı tanısı
Senkop
Epizodik hareket bozuklukları
Migren
Geçici iskemik ataklar
Psikojenik ataklar
Tik ya da kore gibi non-epileptik hareket bozuklukları vb.
Özel EEG bulgusu olan nörolojik hastalıklar.

2. Epilepsi Cerrahisi

 

Antiepileptik tedaviye dirençli cerrahi tedavi adayı hastalarda operasyon endikasyonuna ve uygulanacak cerrahi girişimin biçimine EEG monitörizasyonu ile karar verilir.

3.Koma Durumundaki hastalarda, beyin ölümünün tespi

ti

EEG geri dönüşsüz koma durumunda olan hastalarda beyin ölümünün gerçekleşip gerçekleşmediği kararının verilmesinde uygulanan doğrulayıcı tanı yöntemlerinden biridir.eeg3

En az 16 elektrotla en az 30 dakika süre ile yapılan EEG kaydında beyin elektriksel aktivitesinin ortaya çıkmaması beyin ölümü tanısını destekleyen kriterlerden biridir.

4. Bilinç Bozuklukları ve Psikiyatrik Hastalıklarda

Bilinç ve algı bozuklukları, koma, unutkanlık, dikkat bozukluğu veya demansa neden olan nörolojik hastalıkların tanısında, bu hastalıklarda klinik sürecin ve uygulanan tedavinin etkinliğinin izlenmesinde.

Bir kişide beyin işlevlerini ya da akıl sağlığını etkileyen bir sorun ya da durum olup olmadığının belirlenmesinde.

Call Now Button